เครื่องวัดไข้ (Infrared Thermometer)
2,880.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างการ คุณภาพดี ได้ค่าการวัดเร็ว (Non-Contact Thermometer for Human, best quality sensor imported from German 
ตัว IR Sensor นำเข้าจาก German

(วัดได้ เสถียร และ แม่นยำ และเที่ยงตรง)

 

           

 

Item เครื่องวัดไข้แบบ Non-Contact Infrared Thermometer for Human Test Range
Specifications

* ช่วงการวัด : 32°C -45°C(89.6~133℉)

* ความละเอียดการวัด ช่วง : ± 0.3°C/±0.54℉

* Response time: 0.5s

* ระยะทางระหว่างการวัด ช่วง Effective distance 2-5cm

* Spectral Response: 7-14μm

* Optimum Working: 10°C -40°C(50~104℉)

* Environment: <80% RH Non-freezing

* Min value: 0.1℃/℉

* Battery Type: 1.5V AAA*2(excluded)

Material
คุณสมบัติ

1. Backlight: สามารถตั้งช่วงได้ GreenYellowRed fever Warning

 2. Data Hold:  √

 3. ℃/℉ Selection:  √

 4. วัสดัอย่างดี: ABS

 5. Auto Power Off Time:  √

 6. Low Indication:  √

 7. Auto Power Off:  √