เครื่องกรองน้ำ RO แบบหัวกด (น้ำร้อน/เย็น/ปกติ)_100 GPD
18,800.00 บาท
23,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เป็นเครื่องกรอง RO ชนิดหัวกดน้ำ -->> (RO water filter with Dispenser)
สามารถกดน้ำได้ ปราศจากถังเก็บน้ำ ได้น้ำแรง ต่อเนื่อง
น้ำเป็นน้ำที่สะอาดมาก  เนื่องจากเป็นระบบ RO 

ระบบทำงานอัตโนมัติ พร้อมสวิชสัมผัส  และพร้อมทั้งมี Sensor ตรวจสอบคุณสภาพของใส้กรอง

เครื่องสามารถผลิตได้ทั้งน้ำ      อุณหภูมิห้องน้ำเย็น /น้ำร้อน      ภายในเครื่องเดียวกัน

ผลติน้ำปริมาณต่อเนื่อง ถึง  100 Gallon Per day (378 Liter/day)

  

เปลี่ยนใส้กรองง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากในการเปลี่ยน           5 ขั้นตอนในการกรอง ปรับสภาพน้ำให้รสชาติดี