เครื่องกรองน้ำ RO_Model Snowpad (Tankless)_400 GPD
11,000.00 บาท
12,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เป็นเครื่องกรองน้ำแบบ RO New Model (Tankless) ปราศจาก Tank ทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น
การเดินท่อน้ำสะดวกและสวยมากขึ้น

กรองน้ำต่อเนื่อง ไม่ต้องรอน้ำให้เต็มถังเก็บน้ำ  

น้ำแรงไหลต่อเนื่องกว่า เครื่องกรองแบบ RO ชนิดเดิมๆ

น้ำสะอาดและสามารถกรองได้ปริมาณน้ำมาก